5 października 2018

Warszawa

BIURO ZARZĄDU

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie

ul. Filtrowa 83
02-032 Warszawa

SEKRETARIAT

tel./fax.:22 658-05-16
e-mail: biuro@dhn.pl

IMPORT WYDAWNICTW NAUKOWYCH

tel.:22 658-05-16
e-mail: import@orpan.pl

Prenumerata czasopism zagranicznych
Sprzedaż wysyłkowa zagranicznych publikacji naukowych

Oferujemy instytucjom i osobom indywidualnym możliwość zakupu zagranicznych książek i czasopism naukowych ze wszystkich krajów świata

Współpracujemy m.in. z takimi renomowanymi wydawnictwami zagranicznymi jak:

Harvard University Press
The MIT Press
Yale University Press
The Johns Hopkins University Press
The University of Chicago Press
Cornell University Press
i wieloma innymi

Oferujemy także publikacje rosyjskojęzyczne wydawnictw z Rosji i innych krajów WNP.

Prenumerata polskich czasopism naukowych, wydawnictw seryjnych, ciągłych i będących w kontynuacji. W prenumeracie posiadamy blisko tysiąc tytułów ww. publikacji wydawanych przez: instytuty, zakłady i inne placówki Polskiej Akademii Nauk; szkoły wyższe; centralne i regionalne towarzystwa naukowe; instytuty i ośrodki badawcze; fundacje; towarzystwa; biblioteki i innych wydawców. Sprzedaż wysyłkowa literatury naukowej.

BIURO HANDLOWE

ul. Filtrowa 83
02-032 Warszawa

Tel.: 22 659-78-20; 659-52-11; 658-49-65
Tel./fax.: 22 658-49-64

e-mail: dhnwarszawa@idsl.pl

Oferujemy

  • sprzęt laboratoryjno-medyczny
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe
  • mikroskopy
  • wirówki
  • stanowiska dydaktyczne i badawcze etc.
  • Kompleksowe wyposażanie laboratoriów.