5 października 2018

Książki i czasopisma z importu

Zapraszamy na zakupy

Dom Handlowy Nauki sp.z o.o. oferuje instytucjom i osobom indywidualnym możliwość zakupu książek i czasopism naukowych ze wszystkich krajów świata,bez względu na formę ,w jakiej są wydawane /druki,nośniki elektroniczne itp./
Oferujemy także publikacje rosyjskojęzyczne wydawnictw z Rosji i innych krajów WNP.
Proponujemy obsługę prenumeraty polskich i zagranicznych czasopism naukowych,wydawnictw ciągłych ,seryjnych i będących w kontynuacji.
Obsługą zamówień zajmuje się Biuro Importu DHN,które udziela również szczegółowych informacji.

Nasz adres:

ul.Filtrowa 83
02-032 Warszawa
tel./fax 22 658-05-16
e-mail: import@orpan.pl