cart
cart
Kontakt
Wybierz oddział

Wirówki


WIRÓWKA LABORATORYJNA MPW-380
Opis:

 

Wirówki MPW 380/380R

 stanowią rodzinę uniwersalnych, stołowych wirówek laboratoryjnych. Znajdują one zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych oraz wszędzie tam gdzie liczy się profesjonalizm i wysoka wydajność. Konstrukcja wirówek została oparta na doświadczeniu firmy MPW Med. instruments oraz wieloletniej współpracy z laboratoriami i placówkami medycznymi.

 

The MPW 380/380R

models constitute a family of desktop laboratory centrifuges. It finds applications in medical, veterinary, industrial as well as other laboratories requiring professionalism and high efficiency. The construction of the centrifuges is based on the broad experience of the MPW Med. instruments company and its many years of cooperation with laboratories and medical institutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPW 380

MPW 380R

230V-50/60Hz; 115V-50/60Hz

230V 50Hz; 230V 60Hz; 115V 60Hz

750W

1500W

1,6l

100 ÷ 18000 rpm

RCF

31150 x g

5s ÷ 9h 59min

515 x 650 x 455mm [HxWxD]

715 x 650 x 455mm [HxWxD]

-

-20°C ÷ +40°C

1

74/80kg (230V/115V)

112/117,5kg (230V/115V)

CECHY / FEATURES

z wentylacją; with ventilation

z chłodzeniem; with cooling

efektywny system wentylacji; effective ventilation system

wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury; initial cooling without/with centrifuging, cooling after centrifuging, precise temperature stabilization

bezobsługowy silnik indukcyjny; maintenance-free induction motor

nowoczesny układ programowania; modern software system

graficzny wyświetlacz LCD; graphic LCD display

99 programów; 99 operating programs

10 charakterystyk rozpędzania/hamowania; 10 acceleration/deceleration curves

programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania;

programming of multi-section acceleration/deceleration curves

regulacja RPM/RCF; RPM/RCF adjustment

zliczanie efektywnego czasu wirowania; effective centrifuging time calculation

regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment

tryb pracy ciągłej; continuous operation mode

praca w trybie „SHORT”; "SHORT" operation mode

możliwość zmiany parametrów podczas wirowania; possibility of changing parameters during centrifuging

automatyczna identyfikacja wirnika; automatic rotor identification

automatyczne otwieranie pokrywy; automatic lid opening

rejestrowanie parametrów wirowania - komputer PC (RS-232) centrifuging parameters recording - PC computer (RS-232)

wydruk parametrów wirowania - drukarka "KAWKA" (opcja); centrifuging parameters printing - "KAWKA" printer (option)

zmiana języka menu; menu language setting

blokowanie wybranych funkcji menu; selected menu functions blocking

szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia; broad range of rotors and additional equipment

możliwość programowego ustawienia gęstości dla próbek >1,2g/cm

3 (z automatycznym przeliczeniem prędkości maksymalnej); possibility of manual density adjustment for samples >1,2g/cm3 (with automatic maximum speed correction)

możliwość manualnego ustawienia promienia wirowania (z automatycznym przeliczeniem RCF); possibility of centrifugal radius adjustment for samples (with automatic RCF correction)

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning

blokada pokywy; lid locking during rotor run

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020 international safety norms