cart
cart
Kontakt
Wybierz oddział

Systemy


Demineralizator HLP Smart
Opis:

Demineralizator HLP Smart pracuje pod ciśnieniem wody komunalnej. Pięciostopniowy proces oczyszczania wody jest w pełni automatyczny i bezobsługowy. Jest przeznaczony do laboratoriów, gdzie zużycie wody nie przekracza 10 - 30l na dzień.TYPHLP Smart 1000HLP Smart 2000
Wydajność systemu4 l/godz.*
Wyposażenie systemu
filtr wstępny 1µm - H1
filtr węglowy GAC - H2
moduł HLP RO 50
zbiornik ciśnieniowy 10l
przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne
standardstandard
Objętość wody oczyszczonej przez kolumny1,2 m3**2,2 m3**
Funkcje monitorujące pracę systemuo Urządzenia wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający:
- wyświetlacz LCD 16x2 znaki,
- konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,
- zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,
- alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych,
- wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu.
o Manometr ciśnienia wody zasilającej
Funkcje zabezpieczające Automatyczne wyłączenie pracy systemu przy pełnym zbiorniku
Parametry wody oczyszczonejNa+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043_ <0.5 ppb
Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0.1 ppb
przewodnictwo< 0,1 S/cm, (opór >18MOhm)
TOC <5 ppb
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)285x300x380 mm200x360x420 mm
Materiały eksploatacyjneH1, H2, H3, H4, H5H1, H2, H7, H5


*wydajność systemu przy ciśnieniu wody zasilającej 0,45 - 0,5 MPa
**objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej - 1200mg/l